قابل توجه متقاضیان تسهیلات

شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان برای محصولات غیر دانش بنیان، شرکت های فناور غیردانش بنیان، خلاق و استارت آپ ها می توانند از تسهیلات اختصاص یافته به صندوق های پژوهش و فناوری که مطابق قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به آنها پرداخت شده است، بهره مند شوند.


مشاوره و مهندسی مالی طرح ها

همکاران

  • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • آرم شن ریز ارومیه
  • آرم شرکت آذرباتری ارومیه
  • آرم سایان الکتریک
  • آرم دانشگاه ارومیه
  • آرم صندوق نوآوری و شکوفایی
  • آرم آترا ارتوپد
  • آرم پارک علم و فناوری
  • آرم مارال صنعت جاوید