044-32752681

info@wafund.ir

ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، رو به روی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

ارزیابی تسهیلات شرکت های دانش بنیان

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

جدول زیر جهت تسهیل در روند نوع تسهیلاتی است که شرکت های دانش بنیان می توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی اخذ نمایند. ظرف ۲۴ ساعت از زمان تکمیل فرم زیر، کارشناس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی جهت توضیحات تکمیلی با شما تماس خواهد گرفت. لطفا جدول زیر را به دقت تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی و آخرین تراز آزمایشی در روند اخذ تسهیلات تاثیر مثبت دارد.

به بالای صفحه بردن