044-32752681

info@wafund.ir

ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، رو به روی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

ارائه تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب های سرمایه در گردش، نمونه سازی، تولید صنعتی، لیزینگ و… ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور با شرایط مختلف توسط صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی

تسهیلات صندوق‌های پژوهش و فناوری

انواع تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی

مطابق با قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع خود را به صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌دهد. این تسهیلات مطابق با عواملی چون سرمایه تأدیه‌شده صندوق پژوهش و فناوری، سابقه تاسیس، میزان عملکرد و اعتبارسنجی مالی صندوق تعیین و پرداخت می‌شود. صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند از محل این تسهیلات به فعالیت‌هایی چون اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و نیز سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در چارچوب اساسنامه کلی این صندوق‌ها (مصوب هیات وزیران) بپردازند. لازم به ذکر است ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان برای محصولات غیردانش بنیان، شرکت‌های فناور غیردانش بنیان، خلاق و استارت‌آپ‌ها از این محل بلامانع است.

تسهیلات نمونه سازی

صندوق پژوهش و فناوری
شرایط اعطای تسهیلات نمونه سازی
 • کارمزد ۴%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۳ سال
 • نمونه‌سازی (مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی یا اولیه)
 • ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار (تولید محدودی از محصول دانش‌بنیان جهت بازارسازی)
 • ارتقا محصول دانش‌بنیان (ایجاد ویژگی‌های فنی و عملکردی جدید در محصول)
 • حمایت ۴۰% تا ۹۰% هزینه های مورد نیاز برای نمونه سازی متناسب با توان و نیاز شرکت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق
 • حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش‌بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد) باید موجود باشد.
مدارک
 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.

تسهیلات سرمایه در گردش

دانش بنیان
شرایط اعطای تسهیلات سرمایه در گردش
 • نرخ ۱۱%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۲ سال
 • بخشی از هزینه‌های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول دانش‌بنیان
 • بخشی از هزینه‌های تولید سالانه محصولات دانش‌بنیان شرکت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق
 • در نخستین حمایت، پرداخت سقف تسهیلات تا ۸۰% سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی است.
 • در حمایت‌­های بعدی، پرداخت سقف تسهیلات تا ۱۰۰% افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت برای تولید برآوردی امکان­‌پذیر است..
مدارک
 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • قرارداد جاری در طرح‌های سرمایه در گردش قراردادی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است.
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.

تسهیلات قبل از تولید صنعتی

تسهیلات تولید صنعتی
شرایط اعطای تسهیلات قبل از تولید صنعتی
 • نرخ ۱۱%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۵ سال
 • هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید
 • طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال
 • تولید آزمایشی و بازاریابی
 • حمایت ۳۵% تا ۸۰% هزینه ای مورد نیاز توسط صندوق متناسب با توان و نیاز شرکت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح(فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق
 • حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش‌بنیان به تایید کارگروه رسیده) باید موجود باشد.
 • تاییدیه­‌های فنی و استانداردها اخذ شده باشد و یا در حال اخذ باشد.
 • وجود بازار و سهم قابل قبول شرکت در بازار محصولات مربوط احراز شده باشد.
مدارک
 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
 • مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایش‌ها، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می­‌شود.

تسهیلات تولید صنعتی

تهسیلات تولید صنعتی
شرایط اعطای تسهیلات تولید صنعتی
 • نرخ ۱۱%، حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۷ سال
 • بخشی از هزینه‌های تأمین مکان تولید
 • خرید، نصب و راه‌اندازی تأسیسات زیربنایی
 • خرید، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی
 • حمایت ۴۰% تا ۸۰% هزینه ای مورد نیاز توسط صندوق متناسب با توان و نیاز شرکت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
 • الزام به ارائه طرح(فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق
 • حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش­‌بنیان به تایید کارگروه رسیده) باید موجود باشد.
 • تاییدیه‌های فنی، استانداردها و مجوزهای مربوط به تولید محصول و انجام مطالعات بازار محصول به تناسب ظرفیت پیشنهادی و حصول نتایج مثبت از تست عملیاتی بازار در دوران تولید آزمایشی اخذ شده باشد.
مدارک
 • اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی ۳ سال گذشته
 • اسناد فروش گذشته و فعلی
 • جواز تاسیس یا موافقت اصولی
 • شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
 • مدارک فنی از قبیل تایید­ها، نتایج آزمایش‌ها، شاخص‌های ارتقا و…، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و…، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌­شود.

تسهیلات فروش اقساطی (لیزینگ و استصناع)

تسهیلات لیزینگ
شرایط اعطای تسهیلات تولید صنعتی
 • نرخ تسهیلات
  • –   نرخ ۱۰% برای مواردی که شرکت کمتر از ۱۰ میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده باشد.
  •    نرخ ۱۴% برای مواردی که شرکت بیش از ۱۰ میلیارد تومان و کمتر از ۲۰ میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده باشد.
  •    نرخ ۱۸% برای سایر موارد
 • حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت ۳ سال
 • تعیین زمان تنفس و بازپرداخت متناسب با مبلغ تسهیلات، جریان وجوه نقد و وضعیت مالی و اعتباری خریدار
 • هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان
 • میزان حمایت صندوق ۵۰% تا ۸۰% قیمت محصول متناسب با توان و نیاز شرکت متقاضی
 • تسهیلات لیزینگ برای کالاهای آماده و تسهیلات استصناع برای سفارش ساخت
 • پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیلات استصناع
 • پرداخت به صورت یکجا برای تسهیلات لیزینگ
 • اعطای این تسهیلات محدود به محصولات دانش‌بنیان شرکت‌ها است.
 • حداقل ۲۰ % مبلغ قرارداد به عهده خریدار است.
 • این تسهیلات به شرط اصالت معامله، عدم وجود ذی‌نفع مشترک و عدم افزایش قیمت محصول به صورت صوری، تعلق می‌گیرد.
 • مبلغ تسهیلات به شرکت دانش‌بنیان (فروشنده) پرداخت می‌شود. تضامین و بازپرداخت تسهیلات برعهده خریدار است.
 • ارائه تسهیلات به خریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثایق محکم سهل‌‌البیع به امکان‌پذیر است.
 • در استصناع علاوه بر خریدار، تضامین لازم از فروشنده (بابت انجام تعهدات قرارداد فروش محصول) نیز اخذ می‌شود.
مدارک
 • در اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور معتبر که در آن مقدار، قیمت واحد، قیمت کل، زمان تحویل و حتی‌الامکان شرایط تحویل، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت وجه، آموزش، مکان نصب و راه‌اندازی (در صورت نیاز)، خدمات پس از فروش و … وجود داشته باشد.

جهت استفاده از خدمات تسهیلات صندوق در صورت عضویت در سامانه از دکمه "ورود به سامانه" و در غیر این صورت از دکمه "ثبت نام" استفاده نمایید.

به بالای صفحه بردن