مجمع 1401 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی

مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی برگزار شد

اولین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی روز چهارشنبه یکم تیر ۱۴۰۱با حضور مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی، رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی و سایر سهامداران بخش خصوصی و دولتی به صورت حضوری در محل دفتر معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری برگزار شد.